Ταυρική Χερσόνησος και Κιμμέριος Βόσπορος
Paeninsula Taurica et Bosporus Cimmerius

Pantikapaion / Παντικάπαιον
Images   7/1
AR   5-12 mm   0.10-0.57 g   480-437 BC

1440 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR
v477 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR v478 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR v479 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR
SHH 1440
0.24 g   6-7 mm
v477 G&M 147/1205
0.51 g   8 mm
v478 G&M 147/1206
0.58 g   9 mm
v479 G&M 147/1215
0.35 g   7 mm
v481 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR v482 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR v478 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR v674 Pantikapaion Bosporus Cimmerius AR
v481 Stancomb 514
0.26 g   7 mm
v482 Stancomb 515
0.26 g   6 mm
v480 G&M 147/1219
0.10 g   5 mm
v674 Berlin 18202435
0.17 g   6 mm
v1385 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR v1969 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR 4591 Panticapaeum Bosporus Cimmerius Hemiobol AR 5737 Panticapaeum Bosporus Cimmerius Hemiobol AR
v1385 G&M 152/1199
0.22 g   5.7-6.6 mm
125. v1969 Markov 20626
0.23 g   6 mm
SHH 4591
0.30 g   6.6-7.1 mm
SHH 5737
0.36 g   7.7-8.2 mm
v5863 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR


129. v5863 Leu 10/2093
0.24 g   ≈7 mm
   Pantikapaion
   Bosporus Cimm.
   Graecia
   Sylloge
   Home

Statistics 7/1    
Statistics 7/2    
Statistics 7/3    
Statistics 7/4    
Statistics 7/5    
Statistics 7/6    
Statistics 7/7