Ταυρική Χερσόνησος και Κιμμέριος Βόσπορος
Paeninsula Taurica et Bosporus Cimmerius

Panticapaeum / Παντικάπαιον
Images   101/1
AR   12-14 mm   1.63-2.55 g      380-383 BC

v595 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v596 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v597 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
1. v595 Berlin 18203315
2.05 g   13-14 mm
6. v596 BM 1 BS 858
2.36 g   13-14 mm
7. v597 Lockett 1101
2.27 g   13 mm
v912 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v914 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v1010 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
8. v912 CNG 79/212
2.57 g
9. v914 CNG 79/213
2.50 g
10. v1010 G&M 147/1158
1.68 g   15 mm
v1011 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR 3904 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR 3905 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR
v1011 G&M 147/1157
2.39 g   14 mm
13. SHH 3904
2.57 g   12.7-13.8 mm
14. SHH 3905
1.39 g   11.3-12.7 mm
   Pantikapaion
   Tauric Chersonesos & Kimmerian Bosporus
   Greece
   Sylloge
   Home
Statistics 101/1