Ταυρική Χερσόνησος και Κιμμέριος Βόσπορος
Paeninsula Taurica et Bosporus Cimmerius

Panticapaeum / Παντικάπαιον
Images   100/1
AR  13.0-16.0 mm  2.22-2.58 g   380-303 BC

v593 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v594 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR 2353 Panticapaeum Bosporus Cimmerius AR v917 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
v593 Berlin 18203315
 
2.57 g   13-16 mm
v594 Copenhagen 22
 
2.55 g   13-14 mm
SHH 2353
 
2.52 g   14-15 mm
v917 CNG 69/216
2.53 g
v928 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v929 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v956 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v964 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
v928 G&M 142/1190
2.43 g   14 mm
v929 G&M 142/1191
2.22 g   12-15 mm
v956 CNG El 135/8
2.40 g   12 mm
v964 CNG 66/133
2.48 g   13-14 mm
v1008 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v1009 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v1941 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v1942 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
v1008 CNG 66/282
2.62 g   12-13 mm
11. v1009 G&M 147/1159
2.49 g   14-15 mm
12. v1941 G&M 147/1182
2.59 g   12-13 mm
13. v1942 G&M 147/1183
2.02 g   12-13 mm
v1943 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v1978 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v2542 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v2737 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
14. v1943 G&M 147/1184
2.38 g   13-14 mm
15. v1978 G&M 170/1146
2.08 g   10 mm
16. v2542 G&M 181/1175
2.22 g
17. v2737 CNG 84/539
2.40 g   13 mm
v2738 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR v2751 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
v2760 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
v5725 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR
18. v2738 CNG 84/540
2.22 g   13-14 mm
19.v2751 G&M BWB 1/142
2.2 g
20. v2760 Gemini VII 317
2.25 g
21. v5725 Roma XVIII/375
2.58 g   ≈13 mm
v5873 Pantikapaeum Bosporus Cimmerius AR


22. v5873 Leu 10/2105
2.58 g   15 mm
   Panticapaeum
   Bosporus
       Cimmerius
   Graecia
   Sylloge
   Home

Statistics 100/1   
Statistics 100/2   
Images 100/1