Ταυρική Χερσόνησος και Κιμμέριος Βόσπορος
Paeninsula Taurica et Bosporus Cimmerius

Sindi / Σινδοί
Images   2/1
AR 11-15 mm   0.82-1.77 g   425-375 BC


1168 Bosporus Cimmerius The Sindoi Hemidrachm AR
v293 Bosporus Cimmerius The Sindoi Hemidrachm AR v300 Bosporus Cimmerius The Sindoi Diobol AR v301 Bosporus Cimmerius The Sindoi Diobol AR
SHH 1168
1.58 g   13 mm
v293 G&M 146/129
1.39 g
v300 G&M 147/1240
1.66 g
v301 G&M 147/1241
1.25 g
BM 1 BS 1008
1.55 g   13 mm
v Stancomb 632
1.24 g   13 mm
v Berlin 18202152
1.20 g   13 mm
v Berlin 18202158
1.20 g   13 mm
v309 Bosporus Cimmerius The Sindoi Diobol AR v310 Bosporus Cimmerius The Sindoi Diobol AR v311 Bosporus Cimmerius The Sindoi Diobol AR v312 Bosporus Cimmerius The Sindoi Hemidrachm AR
v309 CNG 84/28
1.17 g
v310 CNG 66/311
1.40 g
v311 CNG shop 156329
1.27 g   14 mm
v312 CNG Elec 107/33
1.77 g   13 mm
2342 Sindi Bosporus Cimmerius AR 2343 Sindi Bosporus Cimmerius AR v869 The Sindi Bosporus Cimmerius AR 2574 Sindi Bosporus Cimmerius AR
SHH 2342
1.25 g   12-13 mm
SHH 2343
0.98 g   12-14 mm
v869 G&M 151/116
0.98 g   12-14 mm
SHH 2574
1.08 g   12-13 mm
3293 Sindi Bosporus Cimmerius AR 3294 Sindi Bosporus Cimmerius AR v2627 The Sindi Bosporus Cimmerius AR 5019 Sindi Bosporus Cimmerius AR
54. SHH 2574
1.41 g   12.0-13.2 mm
55. SHH 3294
1.23 g   11.7-12.5 mm
56. v2627 CNG 84/566
1.17 g   12 mm
57. SHH 5019
1.57 g   12.4-14.0 mm


   The Sindi
   Bosporus
       Cimmerius
   Greece
   Sylloge
   Home

Statistics 2/1   
Statistics 2/2   
Statistics 2/3   
Statistics 2/4   
Images 2/1   
Images 2/2